ลงพื้นที่ เพื่อตรวจสอบความเรียบร้อย

นาวาอากาศเอก สุวิทย์ สงขาว รองผู้บังคับการกองบิน ๕ ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับการกองบิน ๕ นำคณะเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่สนามบินท่ายาง สนามบินหัวหิน และสถานีวิทยุกระจายเสียง ทอ.๐๕ เพื่อตรวจสอบความเรียบร้อยของพื้นที่ที่อยู่ในความรับผิดชอบของ บน.๕ เมื่อวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๔

ผู้รับผิดชอบ น.ท.สุทธิชัย ศรีทองอุทัย หน.ผกร.บก.บน.๕ โทร.๖๐๕๖๐
ภาพและข่าว ร.ท.ฉัตรชัย สวัสดิ์พานิช นกภ.ผกร.บก.บน.๕ โทร.๖๐๕๖๑

 

06 07 64 1 1 resize     06 07 64 1 2 resize

06 07 64 1 3 resize     06 07 64 1 4 resize

06 07 64 1 5 resize     06 07 64 1 6 resize

06 07 64 1 7 resize     06 07 64 1 8 resize

06 07 64 1 9 resize     06 07 64 1 11 resize

06 07 64 1 10 resize     06 07 64 1 12 resize

06 07 64 1 13 resize     06 07 64 1 14 resize