พิมพ์
กองบิน ๕ สาธิตการปฏิบัติของกองทหารเกียรติยศในการรับ-ส่งเสด็จฯ

นาวาอากาศเอก พลัง วิทยาภรณ์ รองผู้บังคับการกองบิน ๕ ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้แทนผู้บังคับการกองบิน ๕ นำข้าราชการกองบิน ๕ เข้าร่วมรับชมสาธิตการปฏิบัติของกองทหารเกียรติยศในการรับ-ส่งเสด็จฯ และกล่าวให้โอวาทสร้างขวัญกำลังใจแก่ทหารกองประจำการกองบิน ๕ โดยมีนาวาอากาศโท ดิเรก ศิริมุสิกะ ผู้บังคับกองพันทหารอากาศโยธินกองบิน ๕ นำการสาธิตการปฏิบัติของกองทหารเกียรติยศในการรับ-ส่งเสด็จฯ ณ ลานจอดอากาศยาน แผนกช่างอากาศ กองเทคนิค กองบิน ๕ อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔

ผู้รับผิดชอบ น.ท.สุทธิชัย ศรีทองอุทัย หน.ผกร.บก.บน.๕ โทร.๖๐๕๖๐
ภาพและข่าว พ.อ.อ.ธนวัฒน์ สระวาสี จนท.กภ.ผกร.บก.บน.๕ โทร.๖๐๕๖๑

 

20 07 64 1 1 resize     20 07 64 1 2 resize

20 07 64 1 3 resize     20 07 64 1 5 resize

20 07 64 1 6 resize     20 07 64 1 7 resize

20 07 64 1 8 resize     20 07 64 1 9 resize

20 07 64 1 10 resize     20 07 64 1 11 resize

20 07 64 1 12 resize     20 07 64 1 13 resize