กองบิน ๕ ประกอบพิธีอัญเชิญและสักการะพระรูปหล่อ พระบิดาแห่งกองทัพอากาศไทย

นาวาอากาศเอก พรประเสริฐ ผ่านภพ ผู้บังคับการกองบิน ๕ เป็นประธานในพิธีอัญเชิญและสักการะ พระรูปหล่อ จอมพล สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนารถ กรมหลวงพิศณุโลกประชานารถ พระบิดาแห่งกองทัพอากาศไทย โดยมีรองผู้บังคับการกองบิน ๕ เสนาธิการกองบิน ๕ และหัวหน้าหน่วยขึ้นตรงกองบิน ๕ เข้าร่วมพิธี ณ บริเวณหน้าอาคารกองบังคับการ กองบิน ๕ อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เมื่อ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔ โดยกิจกรรมได้ปฏิบัติตามมาตรการ และแนวทางปฏิบัติรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (covid-19) อย่างเคร่งครัด


ผู้รับผิดชอบ น.ท.สุทธิชัย ศรีทองอุทัย   หน.ผกร.บก.บน.๕ โทร.๖๐๕๖๐
ภาพและข่าว จ.อ.หญิง ปาริฉัตร พรหมเศรษฐ์   จนท.กภ.ผกร.บก.บน.๕ โทร.๖๐๕๖๑

 29 07 64 1 3 resize     29 07 64 1 12 resize

29 07 64 1 8 resize     29 07 64 1 10 resize

29 07 64 1 1 resize     29 07 64 1 6 resize

29 07 64 1 4 resize     29 07 64 1 2 resize

29 07 64 1 11 resize     29 07 64 1 9 resize