กองบิน ๕ จัดพิธีแนะนำผู้บังคับบัญชา และหัวหน้าหน่วยขึ้นตรงกองบิน ๕
ให้แก่ทหารกองประจำการ รุ่นปี ๒๕๖๔ ผลัดที่ ๑

นาวาอากาศเอก พรประเสริฐ ผ่านภพ ผู้บังคับการกองบิน ๕ เป็นประธานในพิธีแนะนำผู้บังคับบัญชา และหัวหน้าหน่วยขึ้นตรงกองบิน ๕ ให้แก่ทหารกองประจำการกองบิน ๕ รุ่นปี ๒๕๖๔ ผลัดที่ ๑ โดยมีหัวหน้าหน่วยขึ้นตรงกองบิน ๕ และข้าราชการกองบิน ๕ เข้าร่วมพิธี ณ ฝูงบิน ๕๐๑ กองบิน ๕ เมื่อวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔

ผู้รับผิดชอบ น.ท.สุทธิชัย ศรีทองอุทัย หน.ผกร.บก.บน.๕ โทร.๖๐๕๖๐
ภาพ/ข่าว ร.ท.ฉัตรชัย สวัสดิ์พานิช นกภ.ผกร.บก.บน.๕ โทร.๖๐๕๖๑

 

30 07 64 1 3 resize     30 07 64 1 1 resize

30 07 64 1 2 resize     30 07 64 1 5 resize

30 07 64 1 5 resize     30 07 64 1 6 resize

30 07 64 1 7 resize     30 07 64 1 8 resize

30 07 64 1 9 resize     30 07 64 1 10 resize

30 07 64 1 12 resize     30 07 64 1 13 resize