กองบิน ๕ ร่วมมอบข้าวสารอาหารแห้งช่วยเหลือ ผู้ที่ได้รับผลกระทบ โควิด-19

เมื่อวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๔ เจ้าประสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี เจ้าคณะใหญ่หนกลาง พร้อมด้วย พระเทพสิทธิวิมล เจ้าอาวาสวัดคลองวาฬ พระอารามหลวง เจ้าคณะภาค ๑๕ และ นาวาอากาศเอก พรประเสริฐ ผ่านภพ ผู้บังคับการกองบิน ๕ มอบข้าวสารอาหารแห้งช่วยเหลือ ผู้ที่ได้รับผลกระทบ โควิด-19 ณ วัดกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม จังหวัด สมุทรสงคราม วัดเพชรสมุทร วัดหนองจอก จังหวัด เพชรบุรี โดยมอบหมายให้ นาวาอากาศตรี ทศพล ศรีมณี พร้อมด้วยทหารการประจำการเข้าร่วมในครั้งนี้

ผู้รับผิดชอบ น.ท.สุทธิชัย ศรีทองอุทัย หน.ผกร.บก.บน.๕ โทร.๖๐๕๖๐

 

24 08 64 1 5 resize   24 08 64 1 6 resize

24 08 64 1 1 resize   24 08 64 1 2 resize