กองบิน ๕ จัดพิธีอำลาการปฏิบัติหน้าที่ราชการของทหารกองประจำการรุ่นปี ๒๕๖๓ ผลัดที่ ๑

นาวาอากาศเอก พรประเสริฐ ผ่านภพ ผู้บังคับการกองบิน ๕ เป็นประธานในพิธีอำลาการปฏิบัติหน้าที่ราชการของทหารกองประจำการรุ่นปี ๒๕๖๓ ผลัดที่ ๑ ที่มีคุณวุฒิพิเศษ ลดเวลารับราชการเหลือ ๑ ปี ณ อนุสาวรีย์วีรชน กองบิน ๕ อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เมื่อ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๔    ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด ๑๙) ส่งผลกระทบต่อการเดินทางของทหารกองประจำการกลับภูมิลำเนา ด้วยความห่วงใยจากผู้บังคับการกองบิน ๕ ได้อนุมัติจัดรถโดยสาร นำส่งอดีตทหารกองประจำการไปยังจุดรวมพล ณ สนามกีฬากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

การจัดกิจกรรมได้ปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด ๑๙ อย่างเคร่งครัด

ผู้รับผิดชอบ น.ท.สุทธิชัย ศรีทองอุทัยหน.ผกร.บก.บน.๕โทร.๖๐๕๖๐
ภาพ/ข่าว จ.อ.หญิง ปาริฉัตร พรหมเศรษฐ์ จนท.กภ.ผกร.บก.บน.๕โทร.๖๐๕๖๑

31 08 64 1 2 resize   31 08 64 1 1 resize

31 08 64 1 3 resize   31 08 64 1 4 resize

31 08 64 1 5 resize   31 08 64 1 6 resize

31 08 64 1 8 resize   31 08 64 1 9 resize

31 08 64 1 10 resize   31 08 64 1 11 resize