กองบิน ๕ จัดกิจกรรม "กองทัพไทย ร่วมใจบริจาคโลหิต แก้วิกฤตโลหิตขาดแคลน"

      กองบิน ๕ นำข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ ทหารกองประจำการ ร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิต "กองทัพไทย ร่วมใจบริจาคโลหิต แก้วิกฤติโลหิตขาดแคลน" โดยศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย สถานีกาชาดหัวหินเฉลิมพระเกียรติ จัดหาโลหิตเพื่อนำไปช่วยชีวิตผู้เจ็บป่วยตามโรงพยาบาลต่างๆ ในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์และใกล้เคียง
     ในการนี้มีผู้บริจาคโลหิตรวมทั้งสิ้น ๑๑๑ คน ได้ปริมาณโลหิตจำนวน ๓๒,๘๕๐ ซีซี ทั้งนี้ กองบิน ๕ จะได้ดำเนินกิจกรรมดังกล่าวอย่างต่อเนื่องด้วยความเสียสละ และมีส่วนร่วมต่อการแก้ปัญหาวิกฤตดังกล่าวให้ลุล่วงต่อไป โดยปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ อย่างเคร่งครัด ณ สโมสรทหารอากาศ กองบิน ๕ อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เมื่อ ๒ กันยายน ๒๕๖๔

ผู้รับผิดชอบ น.ท.สุทธิชัย ศรีทองอุทัย  หน.ผกร.บก.บน.๕โทร.๖๐๕๖๐
ภาพ/ข่าว จ.อ.หญิง ปาริฉัตร พรหมเศรษฐ์ จนท.กภ.ผกร.บก.บน.๕โทร.๖๐๕๖๑

02 09 64 1 1 resize   02 09 64 1 5 resize

02 09 64 1 9 resize   02 09 64 1 3 resize

02 09 64 1 2 resize   02 09 64 1 8 resize

02 09 64 1 10 resize   02 09 64 1 4 resize

02 09 64 1 6 resize   02 09 64 1 7 resize