กองบิน ๕ จัดกิจกรรมตรวจบ้านพักอาศัย สำนักงาน ประจำปี ๒๕๖๔

นาวาอากาศเอก สุวิทย์ สงขาว รองผู้บังคับการกองบิน ๕ พร้อมด้วยนาวาอากาศเอก สามารถ ว่องทรงเจริญ เสนาธิการกองบิน ๕ พร้อมด้วย หัวหน้าหน่วยขึ้นตรงกองบิน ๕ ลงพื้นที่พิจารณาให้คะแนนการประกวดบ้านพักอาศัยประเภทบ้านเดี่ยว ประเภทตึกแถวและหน่วยงานในสังกัด บน. ๕ ประจำปี ๒๕๖๔ ซึ่งเป็นแผนงานประจำปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างสุขลักษณะสภาพแวดล้อมที่ดีต่อข้าราชการ บน.๕ และครอบครัว และเป็นการตรวจตราพื้นที่บ้านพักอาศัย และอาคารสำนักงานเพื่อให้มีความพร้อมต่อการปฏิบัติภารกิจ และพักอาศัยได้อย่างปลอดภัย ณ กองบิน ๕ อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เมื่อ ๑ กันยายน ๒๕๖๔

ผู้รับผิดชอบ น.ท.สุทธิชัย ศรีทองอุทัย หน.ผกร.บก.บน.๕โทร.๖๐๕๖๐
ภาพ/ข่าว ร.ท.ฉัตรชัย สวัสดิ์พานิช น.การภาพผกร.บก.บน.๕ โทร.๖๐๕๖๑

 

01 09 64 1 1 resize

01 09 64 1 3 resize   01 09 64 1 2 resize

01 09 64 1 4 resize   01 09 64 1 5 resize