กองบิน ๕ จัดพิธีประดับเครื่องหมายยศนายทหารชั้นสัญญาบัตรและชั้นประทวน
 

นาวาอากาศเอก พรประเสริฐ ผ่านภพ ผู้บังคับการกองบิน ๕ เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศนายทหารชั้นสัญญาบัตรและชั้นประทวน กองบิน ๕ ที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น จำนวน ๒๔ คน โดยมีหัวหน้าหน่วยขึ้นตรง ข้าราชการ และครอบครัวร่วมเป็นเกียรติ ณ ห้องดุสิตา อาคารอากาศคำรณ กองบิน ๕ อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เมื่อ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๔

 การจัดกิจกรรมได้ปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) อย่างเคร่งครัด

ผู้รับผิดชอบ น.ท.สุทธิชัย ศรีทองอุทัยหน.ผกร.บก.บน.๕โทร.๖๐๕๖๐
ภาพ/ข่าว จ.อ.หญิง ปาริฉัตร พรหมเศรษฐ์ จนท.กภ.ผกร.บก.บน.๕โทร.๖๐๕๖๑

 

15 09 64 1 1 resize   15 09 64 1 2 resize

15 09 64 1 3 resize   15 09 64 1 4 resize

15 09 64 1 5 resize   15 09 64 1 6 resize

15 09 64 1 7 resize   15 09 64 1 8 resize

15 09 64 1 9 resize   15 09 64 1 10 resize

15 09 64 1 11 resize   15 09 64 1 12 resize

15 09 64 1 13 resize   15 09 64 1 14 resize