กองบิน ๕ ร่วมอบรมหลักสูตรผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ขั้นพื้นฐาน
 
นาวาอากาศเอกพรประเสริฐ ผ่านภพ ผู้บังคับการกองบิน ๕ ในฐานะประธานคณะกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ กองบิน ๕ จำกัด มอบหมายให้ เรืออากาศตรี กิตติศักดิ์ คงฤทธิ์ กรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ กองบิน ๕​ จำกัด​ เข้าร่วมอบรมหลักสูตรผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ขั้นพื้นฐาน จัดโดยชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด ร่วมกับเขตพื้นที่สหกรณ์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด ภาคตะวันตก ระหว่างวันที่ ๒๖-๒๗ มีนาคม ๒๕๖๕ ณ โรงแรมลองบีช ชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

 

ผู้รับผิดชอบ น.ต.พิระพงษ์ คงนาวัง รอง หน.ผกร.บก.บน.๕ โทร.๖-๐๒๑๕

         23 03 65 1 9 resize