กองบิน ๕ ให้การต้อนรับ คณะกรรมการตรวจสอบความพร้อมรบและทดสอบแผนป้องกันที่ตั้งหน่วย
 
 

นาวาอากาศเอก พรประเสริฐ ผ่านภพ ผู้บังคับการกองบิน ๕ ให้การต้อนรับ พลอากาศตรี ยุทธนา สุรเชษฐพงษ์ รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการอากาศโยธิน ประธานคณะกรรมการตรวจสอบความพร้อมรบและทดสอบแผนป้องกันที่ตั้งหน่วย ณ กองบิน ๕ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ระหว่างวันที่ ๒๘-๒๙ มีนาคม ๒๕๖๕

ผู้รับผิดชอบ น.ต.พิระพงษ์ คงนาวัง รอง หน.ผกร.บก.บน.๕ โทร.๖-๐๒๑๕
ภาพ/ข่าว  ร.ท.ฉัตรชัย สวัสดิ์พานิช  นกภ.ผกร.บก.บน.๕

 

26 01 65 1 1 resize   26 01 65 1 2 resize

26 01 65 1 3 resize   26 01 65 1 4 resize

 26 01 65 1 5 resize   26 01 65 1 6 resize 

15 02 65 1 6 resize   15 02 65 1 8 resize

   

14 03 65 1 12 resize   14 03 65 1 13 resize

14 03 65 1 14 resize   14 03 65 1 15 resize

15 03 65 1 16 resize   15 03 65 1 17 resize

15 03 65 1 18 resize   15 03 65 1 1 resize

28 03 65 1 17 resize   28 03 65 1 18 resize