กองบิน ๕ ให้การต้อนรับ คณะศึกษาดูงานด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม กองบิน ๕
 
นาวาอากาศเอกพรประเสริฐ ผ่านภพ ผู้บังคับการกองบิน ๕ มอบหมายให้ นาวาอากาศเอก สามารถ ว่องทรงเจริญ เสนาธิการกองบิน ๕ ให้การต้อนรับ นาวาอากาศเอก ฐณะวัฒน์ รัตนดิลกมงคล นายทหารวิจัย สำนักงานวิจัย ศูนย์วิจัยพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการบินและอวกาศกองทัพอากาศ กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการวัฒนธรรมองค์กร ศูนย์วิจัยพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการบินและอวกาศกองทัพอากาศ
เนื่องในโอกาสศึกษาดูงาน ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งเยี่ยมชมกิจการโรงคัดแยกขยะ กองบิน ๕ ณ กองบิน ๕ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ระหว่างวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๕

 

ผู้รับผิดชอบ น.ต.พิระพงษ์ คงนาวัง รอง หน.ผกร.บก.บน.๕ โทร.๖-๐๒๑๕
ภาพและข่าว จ.ท.ชัชวาล ปาระมะจนท.กรป.ผกร.บก.บน.๕ โทร.๖๐๕๖๑

 

26 01 65 1 1 resize   26 01 65 1 2 resize

26 01 65 1 3 resize   26 01 65 1 4 resize

 26 01 65 1 5 resize   26 01 65 1 6 resize 

23 03 65 1 8 resize   23 03 65 1 9 resize