กองบิน ๕ ให้การต้อนรับ ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารอากาศ
 
 

นาวาอากาศเอก พรประเสริฐ ผ่านภพ ผู้บังคับการกองบิน ๕ ให้การต้อนรับ พลอากาศเอก ชานนท์ มุ่งธัญญา ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารอากาศ ประธานคณะกรรมการบริหารกิจการแหล่งท่องเที่ยวในเขตทหารของ กองทัพอากาศ เนื่องในโอกาสตรวจเยี่ยมผลการดำเนินงานพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในเขตทหาร ของกองบิน ๕  ณ กองบิน ๕ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ วันที่ ๔ เม.ย.๒๕๖๕

ผู้รับผิดชอบ น.ต.พิระพงษ์ คงนาวัง รอง หน.ผกร.บก.บน.๕ โทร.๖-๐๒๑๕
ภาพและข่าว ร.ท.ฉัตรชัย สวัสดิ์พานิช  นกภ. ผกร.บก.บน.๕ โทร.๖๐๕๖๑

 

26 01 65 1 1 resize   26 01 65 1 2 resize

26 01 65 1 3 resize   26 01 65 1 4 resize

 26 01 65 1 5 resize   26 01 65 1 6 resize 

15 02 65 1 6 resize   15 02 65 1 8 resize

14 03 65 1 10 resize   14 03 65 1 11 resize

14 03 65 1 12 resize   14 03 65 1 13 resize

14 03 65 1 14 resize   14 03 65 1 15 resize

04 04 65 5 15 resize   04 04 65 5 16 resize