กองบิน ๕ ร่วมเปิดศูนย์ปฎิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์
 
 

นาวาอากาศเอกพรประเสริฐ ผ่านภพ ผู้บังคับการกองบิน ๕ มอบหมายให้ นาวาอากาศเอก วิฑูรย์ บุญมา ประจำกองบิน ๕ เข้าร่วมพิธีเปิดศูนย์ปฎิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์ เพื่ออำนวยความสะดวกในช่วงการเดินทางกลับภูมิลำเนาของพี่น้องประชาชน ณ ตำรวจทางหลวง ๓ กองกำกับการ ๒ กองบังคับการตำรวจทางหลวง ประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๕

ผู้รับผิดชอบ น.ต.พิระพงษ์  คงนาวัง รอง หน.ผกร.บก.บน.๕ โทร.๖๐๒๑๕
ภาพ/ข่าว  ร.ท.ฉัตรชัย สวัสดิ์พานิช  นกภ. ผกร.บก.บน.๕  โทร.๖๐๕๖๑

08 04 65 1 1 resize   08 04 65 1 2 resize

08 04 65 1 3 resize   08 04 65 1 4 resize

08 04 65 1 5 resize   08 04 65 1 6 resize

08 04 65 1 7 resize   08 04 65 1 8 resize

08 04 65 1 9 resize   08 04 65 1 10 resize

08 04 65 1 11 resize   08 04 65 1 12 resize