กองบิน ๕ มอบเสื้อให้กับผู้เข้าร่วมโครงการวิ่งสะสมระยะทาง กองทัพอากาศ (Air Force Virtual Run)
 
 

นาวาอากาศเอก พรประเสริฐ ผ่านภพ ผู้บังคับการกองบิน ๕ เป็นประธานในพิธีมอบเสื้อให้กับผู้เข้าร่วมโครงการวิ่งสะสมระยะทางกองทัพอากาศ (Air Force Virtual Run) ตามนโยบายของผู้บัญชาการทหารอากาศ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างสุขภาวะที่ดีทั้งร่างกายและจิตใจให้แก่กำลังพล กองทัพอากาศ ระยะเวลาดำเนินโครงการ ตั้งแต่ ๑๔ กุมภาพันธ์ - ๙ เมษายน ๒๕๖๕ ผู้เข้าร่วมโครงการ จะได้รับเสื้อ Air Force Virtual Run เมื่อมีระยะทางสะสม ๘๕ กิโลเมตร ขึ้นไป และจะได้รับ E-certificate ลงชื่อผู้บัญชาการทหารอากาศ เมื่อมีระยะทางสะสมครบ ๑๘๕ กิโลเมตร โดยมีข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการเข้ารับมอบของรางวัล จำนวน ๕๕ คน ณ กองบังคับการ กองบิน ๕ อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เมื่อ ๘ เมษายน ๒๕๖๕

ผู้รับผิดชอบ น.ต.พิระพงษ์  คงนาวัง  รอง.หน.ผกร.บก.บน.๕ โทร.๖๐๒๑๕
ภาพและข่าว จ.อ.หญิง ปาริฉัตร พรหมเศรษฐ์ จนท.กภ.ผกร.บก.บน.๕โทร.๖๐๕๖๑

 

08 04 65 2 6 resize   08 04 65 2 7 resize

08 04 65 2 3 resize   08 04 65 2 2 resize

08 04 65 2 1 resize   08 04 65 2 4 resize