กองบิน ๕ ร่วมเป็นสักขีพยานในการออกรางวัลสลากกาชาดการกุศล
 
 

นาวาอากาศเอก พรประเสริฐ ผ่านภพ ผู้บังคับการกองบิน ๕ มอบหมายให้ นาวาอากาศเอก สุวิทย์  สงขาว รองผู้บังคับการกองบิน ๕ เป็นสักขีพยานในการออกรางวัลสลากกาชาดการกุศล เพื่อนำรายได้ช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยและกิจกรรมสาธารณกุศลของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ณ บริเวณศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เมื่อ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๕

ผู้รับผิดชอบ น.ต.พิระพงษ์  คงนาวัง  รอง.หน.ผกร.บก.บน.๕ โทร.๖๐๒๑๕
ภาพและข่าว จ.อ.หญิง ปาริฉัตร พรหมเศรษฐ์ จนท.กภ.ผกร.บก.บน.๕โทร.๖๐๕๖๑

 

10 04 65 1 1 resize   10 04 65 1 2 resize
 
10 04 65 1 3 resize   10 04 65 1 4 resize
 
10 04 65 1 5 resize   10 04 65 1 6 resize