กองบิน ๕ ร่วมสนับสนุนโครงการขนส่งข้าราชการ กองทัพอากาศ และครอบครัวกลับภูมิลำเนา
 
 

นาวาอากาศเอก พรประเสริฐ ผ่านภพ ผู้บังคับการกองบิน ๕ มอบหมายให้ ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองบิน ๕ ให้การต้อนรับ ผู้เข้าร่วมโครงการขนส่งข้าราชการกองทัพอากาศ และครอบครัวกลับภูมิลำเนา ในเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๕ โดยให้การสนับสนุนรถโดยสารปรับอากาศขนาดใหญ่ พร้อมอาหารและเครื่องดื่ม สำหรับเจ้าหน้าที่และข้าราชการกองทัพอากาศ และครอบครัวที่ร่วมเดินทาง ณ กองบิน ๕ อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๕

ผู้รับผิดชอบ น.ต.พิระพงษ์  คงนาวัง รอง หน.ผกร.บก.บน.๕ โทร.๖๐๒๑๕
ภาพ/ข่าว ร.ท.ฉัตรชัย สวัสดิ์พานิช นกภ. ผกร.บก.บน.๕ โทร.๖๐๕๖๑

12 04 65 2 8 resize   12 04 65 2 7 resize

12 04 65 2 9 resize   12 04 65 2 1 resize

12 04 65 2 2 resize   12 04 65 2 3 resize

12 04 65 2 4 resize   12 04 65 2 5 resize

12 04 65 2 6 resize   12 04 65 2 10 resize