กองบิน ๕ จัดพิธีเปิดศูนย์อำนวยการรักษาความปลอดภัยและลดอุบัติเหตุ ช่วงเทศกาลสงกรานต์
"สงกรานต์สุขใจ ขับขี่ปลอดภัย  ห่างไกลโควิด"
 
 

นาวาอากาศเอก พรประเสริฐ ผ่านภพ ผู้บังคับการกองบิน ๕ เป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์อำนวยความปลอดภัยและลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลสงกรานต์  ภายใต้ชื่อกิจกรรม "สงกรานต์สุขใจ ขับขี่ปลอดภัย ห่างไกลโควิด" ตามนโยบายของกองทัพอากาศ ระหว่าง ๑๑ - ๑๖ เมษายน ๒๕๖๕ เพื่ออำนวยความสะดวก สอดส่องดูแลความปลอดภัย ให้กับข้าราชการ ประชาชน และนักท่องเที่ยวที่เข้ามาในกองบิน ๕ โดยมีข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ และทหารกองประจำการ กองบิน ๕ เข้าร่วมพิธี ณ ศูนย์ประชาสัมพันธ์อ่าวมะนาว กองบิน ๕ อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เมื่อ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๕

 

ผู้รับผิดชอบ น.ต.พิระพงษ์  คงนาวัง รอง.หน.ผกร.บก.บน.๕ โทร.๖๐๒๑๕
ภาพและข่าว จ.อ.หญิง ปาริฉัตร พรหมเศรษฐ์ จนท.กภ.ผกร.บก.บน.๕โทร.๖๐๕๖๑

12 04 65 1 1 resize   12 04 65 1 3 resize

12 04 65 1 4 resize   12 04 65 1 6 resize

12 04 65 1 5 resize   12 04 65 1 7 resize

12 04 65 1 8 resize   12 04 65 1 7 resize

12 04 65 1 9 resize   12 04 65 1 11 resize