กองบิน ๕ สำรวจกิจการร้านค้า เตรียมความพร้อมในการต้อนรับนักท่องเที่ยวช่วงเทศกาลสงกรานต์
 
 

นาวาอากาศเอก พรประเสริฐ ผ่านภพ ผู้บังคับการกองบิน ๕ รองผู้บังคับการ กองบิน ๕ และเสนาธการกองบิน ๕ ร่วมสำรวจกิจการร้านค้าและการท่องเที่ยว อ่าวมะนาว กองบิน ๕ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันความเสี่ยงการติดเชื้อโควิด-๑๙ และเตรียมความพร้อมในการต้อนรับนักท่องเที่ยวช่วงเทศกาลสงกรานต์ ณ ศูนย์อาหารกิจการร้านค้า อ่าวมะนาว กองบิน ๕ อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เมื่อ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๕

ผู้รับผิดชอบ น.ต.พิระพงษ์  คงนาวัง รอง.หน.ผกร.บก.บน.๕ โทร.๖๐๒๑๕
ภาพและข่าว จ.อ.หญิง ปาริฉัตร พรหมเศรษฐ์ จนท.กภ.ผกร.บก.บน.๕โทร.๖๐๕๖๑

 

12 04 65 2 1 resize   12 04 65 2 2 resize

12 04 65 2 3 resize   12 04 65 2 4 resize

12 04 65 2 5 resize   12 04 65 2 8 resize

12 04 65 2 10 resize   12 04 65 2 12 resize

12 04 65 2 13 resize   12 04 65 2 14 resize