กองบิน ๕ เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตร ข้าวสารอาหารแห้ง แด่พระภิกษุสงฆ์ สามเณร เนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์ ๒๕๖๕
 
 

นาวาอากาศเอก พรประเสริฐ ผ่านภพ ผู้บังคับการกองบิน ๕ มอบหมายให้ นาวาอากาศเอก เกียรติศักดิ์ สมศรี รองผู้บังคับการกองบิน ๕ เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตร ข้าวสารอาหารแห้ง แด่พระภิกษุสงฆ์ สามเณร เนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์ ๒๕๖๕ เพื่อความเป็นสิริมงคลของตนเองและครอบครัว ซึ่งถือเป็นวันขึ้นปีใหม่ไทย นายเสถียร เจริญเหรียญ ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานในพิธี ณ บริเวณสะพานสราญวิถี อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เมื่อ ๑๓ เมษายน ๒๕๖๕

ผู้รับผิดชอบ น.ต.พิระพงษ์  คงนาวัง รอง.หน.ผกร.บก.บน.๕ โทร.๖๐๒๑๕
ภาพและข่าว จ.อ.หญิง ปาริฉัตร พรหมเศรษฐ์ จนท.กภ.ผกร.บก.บน.๕โทร.๖๐๕๖๑

 

13 04 65 1 1 resize   13 04 65 1 2 resize

13 04 65 1 3 resize   13 04 65 1 4 resize

13 04 65 1 6 resize   13 04 65 1 7 resize

13 04 65 1 8 resize   13 04 65 1 9 resize

13 04 65 1 10 resize   13 04 65 1 11 resize

13 04 65 1 12 resize   13 04 65 1 13 resize

13 04 65 1 14 resize   13 04 65 1 15 resize