กองบิน ๕ เข้ารับฟังการบรรยายสิทธิกำลังพล ของข้าราชการและลูกจ้างประจำ
 
 

นาวาอากาศเอก พรประเสริฐ ผ่านภพ ผู้บังคับการกองบิน ๕ มอบหมายให้ นาวาอากาศโท สุขสัน สุปะทัง หัวหน้าแผนกกำลังพล กองบังคับการกองบิน ๕ ให้การต้อนรับ นาวาอากาศเอก ณพรรษ ปาลี นายทหารปฎิบัติการประจำกรมกำลังพลทหารอากาศ พร้อมคณะ เดินทางมาให้ความรู้เกี่ยวกับสิทธิกำลังพล ของข้าราชการและลูกจ้างประจำ และสิทธิของการเป็นสมาชิกกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ และกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับลูกจ้างประจำของส่วนราชการ กองบิน ๕ เพื่อให้ทราบถึงกฎระเบียบ สวัสดิการของข้าราชการ ลูกจ้างประจำ รวมถึงรับฟังปัญหา ข้อขัดข้องในเรื่องดังกล่าว โดยมีข้าราชการ และลูกจ้างประจำที่อยู่ในช่วงปีที่เกษียณอายุราชการดังกล่าวเข้าร่วมรับฟังการบรรยาย ฯ ณ สโมสรทหารอากาศ กองบิน ๕ อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เมื่อ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๕

 

ผู้รับผิดชอบ น.ต.พิระพงษ์  คงนาวัง รอง.หน.ผกร.บก.บน.๕ โทร.๖๐๒๑๕
ภาพและข่าว จ.อ.หญิง ปาริฉัตร พรหมเศรษฐ์ จนท.กภ.ผกร.บก.บน.๕ โทร.๖๐๕๖๑

22 04 65 1 1 resize   22 04 65 1 2 resize

22 04 65 1 3 resize  22 04 65 1 3 resize

22 04 65 1 6 resize   22 04 65 1 5 resize

22 04 65 1 8 resize   22 04 65 1 7 resize

22 04 65 1 9 resize   22 04 65 1 10 resize