กองบิน ๕ ต้อนรับนายทหารนักเรียนหลักสูตรเสนาธิการทหารอากาศ รุ่นที่ ๖๖
 
 

นาวาอากาศเอก พรประเสริฐ ผ่านภพ ผู้บังคับการกองบิน ๕ มอบหมายให้ นาวาอากาศเอก สุวิทย์ สงขาว รองผู้บังคับการกองบิน ๕ ให้การต้อนรับ นาวาอากาศเอก วรพจน์ เขียวสมบูรณ์ รองผู้บัญชาการโรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ และคณะครูอาจารย์ นายทหารนักเรียนหลักสูตรเสนาธิการทหารอากาศ รุ่นที่ ๖๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ เนื่องในโอกาสเข้าเยี่ยมชมและศึกษาประวัติศาสตร์ ณ พิพิธภัณฑ์อุทยานประวัติศาสตร์ กองบิน ๕ อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๕

ผู้รับผิดชอบ น.ต.พิระพงษ์  คงนาวัง รอง หน.ผกร.บก.บน.๕ โทร.๖๐๒๑๕
ภาพ/ข่าว ร.ท.ฉัตรชัย สวัสดิ์พานิช นกภ. ผกร.บก.บน.๕ โทร.๖๐๕๖๑

24 04 65 1 1 resize   24 04 65 1 2 resize

24 04 65 1 3 resize   24 04 65 1 4 resize

24 04 65 1 14 resize Copy   24 04 65 1 6 resize

24 04 65 1 7 resize   24 04 65 1 8 resize

24 04 65 1 10 resize   24 04 65 1 11 resize

24 04 65 1 12 resize   24 04 65 1 13 resize