กองบิน ๕ ร่วมตรวจสอบและพิจารณาผลกระทบงานก่อสร้างรั้วปิดเขตการบิน ท่าอากาศยานหัวหิน
 
 

นาวาอากาศเอก พรประเสริฐ ผ่านภพ ผู้บังคับการกองบิน ๕ มอบหมายให้ผู้แทนแผนกยุทธการ , แผนกการข่าว , แผนกส่งกำลังบำรุง , นิรภัย และแผนกช่างโยธา กองบิน ๕ ร่วมกับผู้แทน ฝูง.๕๐๙ (หัวหิน) เดินทางไปตรวจสอบและพิจารณาผลกระทบด้านยุทธการ การข่าว การส่งกำลังบำรุง นิรภัย สาธารณูปโภค รวมถึงผลกระทบด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ในงานก่อสร้างรั้วปิดเขตการบินและปรับปรุงรั้วรอบบริเวณ ท่าอากาศยานหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เมื่อ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๕

 

ผู้รับผิดชอบ น.ต.พิระพงษ์  คงนาวัง รอง.หน.ผกร.บก.บน.๕ โทร.๖๐๒๑๕
ภาพและข่าว จ.อ.หญิง ปาริฉัตร พรหมเศรษฐ์ จนท.กภ.ผกร.บก.บน.๕โทร.๖๐๕๖๑

25 04 65 2 1 resize   25 04 65 2 4 resize

25 04 65 2 2 resize   25 04 65 2 3 resize

25 04 65 2 5 resize   25 04 65 2 6 resize

25 04 65 2 7 resize   25 04 65 2 8 resize

25 04 65 2 9 resize   25 04 65 2 10 resize