กองบิน ๕ ให้การต้อนรับสมาคมส่งเสริมการรับช่วงการผลิตไทย (Thai Subcon)
 
 

นาวาอากาศเอก พรประเสริฐ ผ่านภพ ผู้บังคับการกองบิน ๕ มอบหมายให้ นาวาอากาศเอก สุวิทย์  สงขาว รองผู้บังคับการกองบิน ๕ ให้การต้อนรับสมาคมส่งเสริมการรับช่วงการผลิตไทย (Thai Subcon)ในการสนับสนุนการสร้างชิ้นส่วนอะไหล่อากาศยานทดแทน เดินทางมาสำรวจพัสดุอะไหล่ที่มีความต้องการในการสร้างทดแทน เครื่องบินโจมตีธุรการ แบบที่ ๒ (AU-23A) ณ ห้องบรรยายสรุป ฝูง.๕๐๑ กองบิน ๕ เมื่อ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๕

 

ผู้รับผิดชอบ น.ต.พิระพงษ์  คงนาวัง รอง.หน.ผกร.บก.บน.๕ โทร.๖๐๒๑๕
ภาพและข่าว จ.อ.หญิง ปาริฉัตร พรหมเศรษฐ์ จนท.กภ.ผกร.บก.บน.๕โทร.๖๐๕๖๑

26 04 65 1 8 resize resize   26 04 65 1 8 resize resize

26 04 65 1 3 resize   26 04 65 1 3 resize

26 04 65 1 5 resize   26 04 65 1 6 resize