กองบิน ๕ จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสครบรอบ ๑๐๐ ปี แห่งการสถาปนากองบิน ๕
 
 

นาวาอากาศเอก พรประเสริฐ ผ่านภพ ผู้บังคับการกองบิน ๕ พร้อมด้วยคุณอุษา ผ่านภพ ประธานชมรมแม่บ้านทหารอากาศกองบิน ๕ เป็นประธานในพิธีมอบใบประกาศนียบัตรพร้อมเครื่องหมายความสามารถ ด้านกิจการพลเรือน และประชาสัมพันธ์กองทัพอากาศ แก่บุคคลผู้ทำคุณประโยชน์ และสนับสนุนกิจการของกองบิน ๕ ทั้งนี้ได้ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศล ครบรอบ ๑๐๐ ปี แห่งการสถาปนากองบิน ๕ ณ กองบิน ๕ อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เมื่อ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๕

ผู้รับผิดชอบ น.ต.พิระพงษ์  คงนาวัง รอง.หน.ผกร.บก.บน.๕ โทร.๖๐๒๑๕
ภาพและข่าว ผกร.บก.บน.๕ โทร.๖๐๕๖๑

28 04 65 1 1 resize   28 04 65 1 2 resize

28 04 65 1 3 resize   28 04 65 1 4 resize

28 04 65 1 5 resize   28 04 65 1 6 resize

28 04 65 1 7 resize   28 04 65 1 8 resize

28 04 65 1 9 resize   28 04 65 1 10 resize

28 04 65 1 11 resize   28 04 65 1 12 resize

28 04 65 1 13 resize   28 04 65 1 14 resize

28 04 65 1 15 resize   28 04 65 1 16 resize

28 04 65 1 17 resize   28 04 65 1 18 resize

28 04 65 1 19 resize   28 04 65 1 20 resize