กองบิน ๕ จัดกิจกรรมอนุรักษ์พันธุ์หอยตลับ ในพื้นที่อ่าวมะนาว
 
 

นาวาอากาศเอก พรประเสริฐ ผ่านภพ ผู้บังคับการกองบิน ๕ มอบหมายให้ แผนกกิจการพลเรือน กองบังคับการ กองบิน ๕ และกองพันทหารอากาศโยธิน กองบิน ๕ ดำเนินการสำรวจ เก็บข้อมูลอัตลักษณ์ และคาดหอยตลับ เพื่อเก็บตัวอย่างพ่อ-แม่พันธุ์หอยตลับ นำไปขยายพันธ์ุร่วมกับศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง ประจวบคีรีขันธ์ ตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กองทัพอากาศ (อพ.สธ.-ทอ.) ณ อ่าวมะนาว กองบิน ๕ เมื่อวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๕

ผู้รับผิดชอบ น.ต.พิระพงษ์ คงนาวัง รอง หน.ผกร.บก.บน.๕ โทร.๖-๐๒๑๕
ภาพ/ข่าว จ.ท.ชัชวาลย์ ปะระมะ จนท.กรป.ผกร.บก.บน.๕ โทร ๖ -๐๒๑๕

28 04 65 2 1 resize   28 04 65 2 2 resize

28 04 65 2 5 resize 01 Copy   28 04 65 2 5 resize 02 Copy

28 04 65 2 3 resize   28 04 65 2 8 resize

28 04 65 2 7 resize   28 04 65 2 9 resize

28 04 65 2 11 resize   28 04 65 2 10 resize