กองบิน ๕ จัดประกอบพิธีพุทธาภิเษกวัตถุมงคล “พญาครุฑ” เนื่องในโอกาสครบรอบ ๑๐๐ ปี แห่งการสถาปนากองบิน
 
 

นาวาอากาศเอก พรประเสริฐ ผ่านภพ ผู้บังคับการกองบิน ๕ พร้อมด้วยคุณอุษา ผ่านภพ ประธานชมรมแม่บ้านทหารอากาศกองบิน ๕ เป็นประธานในการประกอบพิธีพุทธาภิเษกวัตถุมงคล พญาครุฑ โดยมีพระเกจิคณาจารย์ผู้ทรงวิทยาคม ซึ่งรับอาราธนานั่งปรกอธิษฐานจิตในพิธีมังคลาภิเษก “พญาครุฑ” เนื่องในโอกาสครบรอบ ๑๐๐ ปี แห่งการสถาปนากองบิน ณ ห้องดุสิตา อาคารอากาศคำรณ กองบิน ๕ อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เมื่อ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๕

ผู้รับผิดชอบ น.ต.พิระพงษ์  คงนาวัง รอง.หน.ผกร.บก.บน.๕ โทร.๖๐๒๑๕ ภาพและข่าว
พ.อ.อ.ธนวัฒน์ สระวาสี จนท.กภ.ผกร.บก.บน.๕โทร.๖๐๕๖๑

28 04 65 3 1 resize   28 04 65 3 2 resize

28 04 65 3 3 resize   28 04 65 3 4 resize

28 04 65 3 5 resize   28 04 65 3 6 resize

28 04 65 3 7 resize   28 04 65 3 8 resize

28 04 65 3 9 resize   28 04 65 3 10 resize

28 04 65 3 11 resize   28 04 65 3 12 resize

28 04 65 3 13 resize   28 04 65 3 15 resize