กองบิน ๕ เตรียมความพร้อมรับทหารกองประจำการรุ่นปี ๒๕๖๕ ผลัดที่ ๑
คุมเข้มมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (covid 19)
 
 

นาวาอากาศเอก พรประเสริฐ  ผ่านภพ ผู้บังคับการกองบิน ๕ มอบหมายให้ นาวาอากาศเอก เกียรติศักดิ์ สมศรี รองผู้บังคับการกองบิน ๕ ตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมในการรับทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการ รุ่นปี ๒๕๖๕ ผลัดที่ ๑ สังกัดกองพันทหารอากาศโยธิน กองบิน ๕ โดยมี นาวาอากาศโท วีระ  อยู่หลง ประจำกองบิน ๕ และรักษาราชการ รองผู้บังคับกองพันทหารอากาศโยธิน กองบิน ๕ และนาวาอากาศตรีหญิง วรสิริ  จันทร์กระจ่าง รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลกองบิน กองบิน ๕ พร้อมด้วยข้าราชการหน่วยฝึกทหารใหม่ ให้การต้อนรับและสาธิตการปฏิบัติแต่ละขั้นตอน ณ กองร้อยทหารอากาศโยธิน กองพันทหารอากาศโยธิน กองบิน ๕ เมื่อ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๕

 

ผู้รับผิดชอบ น.ต.พิระพงษ์  คงนาวัง รอง หน.ผกร.บก.บน.๕ โทร.๖-๐๒๑๕
ภาพและข่าว จ.อ.หญิง ปาริฉัตร พรหมเศรษฐ์ จนท.กภ.ผกร.บก.บน.๕โทร.๖๐๕๖๑

29 04 65 1 1 resize   29 04 65 1 2 resize

29 04 65 1 3 resize   29 04 65 1 4 resize

29 04 65 1 6 resize   29 04 65 1 7 resize

29 04 65 1 8 resize   29 04 65 1 9 resize

29 04 65 1 10 resize   29 04 65 1 11 resize