กองบิน ๕ ต้อนรับทหารกองประจำการรุ่นปี ๒๕๖๕ ผลัดที่ ๑
คุมเข้มมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (covid 19)
 
 

นาวาอากาศเอก พรประเสริฐ  ผ่านภพ ผู้บังคับการกองบิน ๕ และ นาวาอากาศเอก เกียรติศักดิ์ สมศรี รองผู้บังคับการกองบิน ๕ ตรวจเยี่ยมการรับทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการ รุ่นปี ๒๕๖๕ ผลัดที่ ๑ สังกัดกองพันทหารอากาศโยธิน กองบิน ๕ โดยมี นาวาอากาศโท ดิเรก ศิริมุสิกะ ผู้บังคับกองพันทหารอากาศโยธิน กองบิน ๕ พร้อมด้วยข้าราชการหน่วยฝึกทหารใหม่ ให้การต้อนรับและสาธิตการปฏิบัติแต่ละขั้นตอน พร้อมควบคุมเข้มมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (covid 19) ณ กองร้อยทหารอากาศโยธิน กองพันทหารอากาศโยธิน กองบิน ๕ อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕

ผู้รับผิดชอบ น.ต.พิระพงษ์  คงนาวัง รอง.หน.ผกร.บก.บน.๕ โทร.๖๐๒๑๕
ภาพและข่าว พ.อ.อ.ธนวัฒน์ สระวาสี จนท.กภ.ผกร.บก.บน.๕โทร.๖๐๕๖๑

01 05 65 1 2 resize   01 05 65 1 3 resize

01 05 65 1 3 resize   01 05 65 1 5 resize

01 05 65 1 6 resize   01 05 65 1 7 resize

01 05 65 1 8 resize   01 05 65 1 9 resize

01 05 65 1 10 resize   01 05 65 1 11 resize

01 05 65 1 12 resize   01 05 65 1 13 resize

01 05 65 1 14 resize   01 05 65 1 1 resize