กองบิน ๕ ต้อนรับคณะตรวจเยี่ยมการดำเนินงานด้านพลังงานทดแทนและสิ่งแวดล้อม ประจำปี ๖๕
 
 

นาวาอากาศเอก พรประเสริฐ ผ่านภพ ผู้บังคับการกองบิน ๕ ให้การต้อนรับ พลอากาศเอก ชนะยุทธ รัตนกาล ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ กองทัพอากาศ ประธานกรรมการพลังงานทดแทน และสิ่งแวดล้อม กองทัพอากาศ และคณะฯ โดยมีผู้บังคับบัญชา หัวหน้าหน่วยขึ้นตรงและข้าราชการกองบิน ๕ ร่วมให้การต้อนรับ ณ อาคารบรรยายสรุป กองบิน ๕ อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕

ผู้รับผิดชอบ น.ต.พิระพงษ์  คงนาวัง รอง.หน.ผกร.บก.บน.๕ โทร.๖๐๒๑๕
ภาพและข่าว พ.อ.อ.ธนวัฒน์ สระวาสี จนท.กภ.ผกร.บก.บน.๕ โทร.๖๐๕๖๑

03 05 65 2 1 resize   03 05 65 2 2 resize

03 05 65 2 3 resize   03 05 65 2 4 resize

03 05 65 2 5 resize   03 05 65 2 6 resize

03 05 65 2 7 resize   03 05 65 2 8 resize

03 05 65 2 8 resize   03 05 65 2 10 resize

03 05 65 2 11 resize   03 05 65 2 12 resize

03 05 65 2 13 resize   03 05 65 2 14 resize

03 05 65 2 15 resize   03 05 65 2 16 resize

03 05 65 2 18 resize   03 05 65 2 19 resize