กองบิน ๕ รับการตรวจสอบการฝึกภาคที่ ๒ ของทหารกองประจำการ ประจำปี ๒๕๖๕
 
 

นาวาอากาศเอก พรประเสริฐ ผ่านภพ ผู้บังคับการกองบิน ๕ มอบหมายให้ นาวาอากาศเอก เกียรติศักดิ์ สมศรี รองผู้บังคับการกองบิน ๕ ให้การต้อนรับ นาวาอากาศเอก มณเฑียร หมีโชติ ประธานกรรมการตรวจสอบการฝึก และคณะ เดินทางมาตรวจสอบการฝึกภาคที่ ๒  ของทหารกองประจำการ ประจำปี ๒๕๖๕ กองบิน ๕ โดยมี นาวาอากาศโท ดิเรก  ศิริมุสิกะ ผู้บังคับกองพันทหารอากาศโยธิน กองบิน ๕ พร้อมหัวหน้าหน่วยขึ้นตรงกองบิน ๕ เข้าร่วมพิธี ณ ลานจอดอากาศยาน กองบิน ๕ อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕

 

ผู้รับผิดชอบ น.ต.พิระพงษ์  คงนาวัง รอง หน.ผกร.บก.บน.๕ โทร.๖-๐๒๑๕
ภาพและข่าว จ.อ.หญิง ปาริฉัตร พรหมเศรษฐ์ จนท.กภ.ผกร.บก.บน.๕โทร.๖๐๕๖๑

 

11 05 65 1 2 resize   11 05 65 1 1 resize

11 05 65 1 4 resize   11 05 65 1 3 resize

11 05 65 1 5 resize   11 05 65 1 7 resize

11 05 65 1 8 resize   11 05 65 1 9 resize

11 05 65 1 11 resize   11 05 65 1 10 resize

11 05 65 1 13 resize   11 05 65 1 12 resize

11 05 65 1 14 resize   11 05 65 1 15 resize

11 05 65 1 16 resize   11 05 65 1 17 resize