กองบิน ๕ จัดกิจกรรมเนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี ๒๕๖๕
 
 

นาวาอากาศเอกพรประเสริฐ ผ่านภพ ผู้บังคับการกองบิน ๕ มอบหมายให้ นาวาอากาศเอก สุวิทย์  สงขาว รองผู้บังคับการกองบิน ๕ นำข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ ทหารกองประจำการแลเครอบครัวกองบิน ๕ จัดพิธีเวียนเทียน และทำบุญตักบาตรเนื่องในวันวิสาขบูชา ณ พุทธสถานกองบิน ๕ อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๕

 

ผู้รับผิดชอบ น.ต.พิระพงษ์  คงนาวัง รอง หน.ผกร.บก.บน.๕ โทร.๖-๐๒๑๕
ภาพและข่าว จ.อ.หญิง ปาริฉัตร พรหมเศรษฐ์ จนท.กภ.ผกร.บก.บน.๕โทร.๖๐๕๖๑

 

12 05 65 1 1 resize   12 05 65 1 2 resize

12 05 65 1 3 resize   12 05 65 1 4 resize

12 05 65 1 5 resize   12 05 65 1 7 resize

12 05 65 1 8 resize   12 05 65 1 9 resize

12 05 65 1 10 resize   12 05 65 1 11 resize

12 05 65 1 16 resize   12 05 65 1 17 resize