พิมพ์
ฮิต: 435
 
กองบิน ๕ เปิดการฝึกอบรมวิชาชีพด้านวิชาช่างอุตสาหกรรม
 
 

นาวาอากาศเอก พรประเสริฐ ผ่านภพ ผู้บังคับการกองบิน ๕ มอบหมายให้ นาวาอากาศเอก สุวิทย์ สงขาว รองผู้บังคับการกองบิน ๕ เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมวิชาชีพด้านวิชาช่างอุตสาหกรรม หลักสูตรช่างเครื่องทำความเย็นและเครื่องปรับอากาศ และหลักสูตรช่างเชื่อมโลหะ ให้กับข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ กองบิน ๕ โดยสำนักงานทหารพัฒนา หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย เปิดฝึกอบรมระหว่างวันที่ ๑๗-๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ณ ค่ายพักแรม กองบิน ๕ อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕

ผู้รับผิดชอบ น.ต.พิระพงษ์  คงนาวัง รอง.หน.ผกร.บก.บน.๕ โทร.๖๐๒๑๕
ภาพและข่าว พ.อ.อ.ธนวัฒน์ สระวาสี จนท.กภ.ผกร.บก.บน.๕ โทร.๖๐๕๖๑

 

17 05 65 1 1 resize   17 05 65 1 2 resize

17 05 65 1 3 resize   17 05 65 1 4 resize

17 05 65 1 5 resize   17 05 65 1 6 resize

17 05 65 1 7 resize   17 05 65 1 8 resize

17 05 65 1 9 resize   17 05 65 1 10 resize

17 05 65 1 11 resize   17 05 65 1 12 resize