กองบิน ๕ เข้าร่วมพิธีเททองหล่อศีรษะ(กระหม่อม) หลวงพ่อเปี่ยม องค์ใหญ่ที่สุดในโลก
 
 

นาวาอากาศเอก พรประเสริฐ ผ่านภพ ผู้บังคับการกองบิน ๕ มอบหมายให้ นาวาอากาศเอก เกียรติศักดิ์ สมศรี รองผู้บังคับการกองบิน ๕ เข้าร่วมพิธีเททองหล่อศีรษะ(กระหม่อม) หลวงพ่อเปี่ยม องค์ใหญ่ที่สุดในโลก โดยมีนายเสถียร เจริญเหรียญ ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พร้อมหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัด และพุทธศาสนิกชน เข้าร่วมพิธี ณ วัดเกาะหลัก พระอารามหลวง อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕

ผู้รับผิดชอบ น.ต.พิระพงษ์  คงนาวัง รอง.หน.ผกร.บก.บน.๕ โทร.๖๐๒๑๕
ภาพและข่าว พ.อ.อ.ธนวัฒน์ สระวาสี จนท.กภ.ผกร.บก.บน.๕ โทร.๖๐๕๖๑

 

15 05 65 1 1 resize   15 05 65 1 2 resize

15 05 65 1 3 resize   15 05 65 1 4 resize

15 05 65 1 5 resize   15 05 65 1 6 resize

15 05 65 1 7 resize   15 05 65 1 8 resize

15 05 65 1 9 resize   15 05 65 1 10 resize