พิมพ์
ฮิต: 489
 
กองบิน ๕ ให้การต้อนรับ
คณะศูนย์วิจัยพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการบินและอวกาศ มอบชุด Hygroscopic flares
 
 

นาวาอากาศเอก พรประเสริฐ ผ่านภพ ผู้บังคับการกองบิน ๕ มอบหมายให้นาวาอากาศโท ชิดพล อุไรพงษ์ ผู้บังคับฝูงบิน ๕๐๑ กองบิน ๕ ให้การต้อนรับ นาวาอากาศเอก กฤษฎา สกุลวิวรรธน์ ผู้อำนวยการกองสนับสนุนการวิจัยยุทโธปกรณ์
ศูนย์วิจัยพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการบินและอวกาศ กองทัพอากาศ ในโอกาสเยี่ยมเยียนและมอบชุด Hygroscopic flares เพื่อใช้กับเครื่องบิน AU-23 ในการปฏิบัติภารกิจฝนหลวง เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนจากการขาดแคลนน้ำอุปโภค บริโภค จากภาวะฝนทิ้งช่วง ณ ฝูงบิน ๕๐๑ กองบิน ๕ อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕

ผู้รับผิดชอบ น.ต.พิระพงษ์ คงนาวัง รอง หน.ผกร.บก.บน.๕ โทร.๖๐๒๑๕
ภาพ/ข่าว ร.ท.ฉัตรชัย สวัสดิ์พานิช นกภ.ผกร.บก.บน.๕ โทร ๖๐๕๖๑

 

19 05 65 1 1 resize   19 05 65 1 2 resize

19 05 65 1 3 resize   19 05 65 1 4 resize

19 05 65 1 5 resize   19 05 65 1 6 resize