กองบิน ๕ ให้การต้อนรับคณะตรวจเยี่ยมหน่วยสายวิทยาการการเงิน กรมการเงินทหารอากาศ
 
 

นาวาอากาศเอก พรประเสริฐ ผ่านภพ ผู้บังคับการกองบิน ๕ มอบหมายให้ นาวาอากาศเอก เกียรติศักดิ์ สมศรี รองผู้บังคับการกองบิน ๕ เป็นผู้แทนให้การต้อนรับ พลอากาศตรี กิตติพงษ์ แก้วภา เจ้ากรมการเงินทหารอากาศ และคณะในโอกาสตรวจเยี่ยมหน่วยสายวิทยาการการเงิน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยมีหัวหน้าหน่วยขึ้นตรงกองบิน ๕ เข้าร่วมให้การต้อนรับและรับฟังการบรรยายสรุป ณ ห้องบรรยายสรุป ฝูงบิน ๕๐๑ กองบิน ๕ อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕

ผู้รับผิดชอบ น.ต.พิระพงษ์  คงนาวัง รอง.หน.ผกร.บก.บน.๕ โทร.๖๐๒๑๕
ภาพและข่าว พ.อ.อ.ธนวัฒน์ สระวาสี จนท.กภ.ผกร.บก.บน.๕ โทร.๖๐๕๖๑

 

19 05 65 2 1 resize   19 05 65 2 2 resize

19 05 65 2 3 resize   19 05 65 2 4 resize

19 05 65 2 5 resize   19 05 65 2 6 resize

19 05 65 2 7 resize   19 05 65 2 8 resize

19 05 65 2 9 resize   19 05 65 2 10 resize

19 05 65 2 11 resize   19 05 65 2 12 resize

19 05 65 2 13 resize   19 05 65 2 14 resize

19 05 65 2 15 resize   19 05 65 2 16 resize