กองบิน ๕ จัดพิธีประดับเครื่องหมายยศนายทหารชั้นสัญญาบัตรและชั้นประทวน
 
 

นาวาอากาศเอก พรประเสริฐ ผ่านภพ ผู้บังคับการกองบิน ๕ เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศนายทหารชั้นสัญญาบัตรและชั้นประทวน กองบิน ๕ ที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น จำนวน ๕๑ คน โดยมีผู้บังคับบัญชา หัวหน้าหน่วยขึ้นตรง ข้าราชการ และครอบครัวกองบิน ๕ ร่วมเป็นเกียรติ ณ ห้องดุสิตา อาคารอากาศคำรณ กองบิน ๕ อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เมื่อ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๕

ผู้รับผิดชอบ น.ต.พิระพงษ์  คงนาวัง รอง หน.ผกร.บก.บน.๕ โทร.๖๐๒๑๕
ภาพและข่าว จ.อ.หญิง ปาริฉัตร พรหมเศรษฐ์ จนท.กภ.ผกร.บก.บน.๕โทร.๖๐๕๖๑

 

25 05 65 1 1 resize   25 05 65 1 2 resize

25 05 65 1 3 resize   25 05 65 1 4 resize

25 05 65 1 5 resize   25 05 65 1 6 resize

25 05 65 1 7 resize   25 05 65 1 8 resize

25 05 65 1 9 resize   25 05 65 1 10 resize

25 05 65 1 11 resize   25 05 65 1 12 resize

25 05 65 1 13 resize   25 05 65 1 14 resize

25 05 65 1 15 resize   25 05 65 1 16 resize

25 05 65 1 17 resize   25 05 65 1 18 resize