กองบิน ๕ จัดโครงการทบทวนอบรมการช่วยเหลือกู้ชีพทางน้ำ
 
 

นาวาอากาศ พรประเสริฐ ผ่านภพ ผู้บังคับการกองบิน ๕ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการทบทวนอบรมการช่วยเหลือกู้ชีพทางน้ำ ประจำปี ๖๕ ให้กับข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ ทหารกองประจำการ กองบิน ๕ และผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวกองบิน ๕ โดยเรียนเชิญนายสามารถ ศิริรัฐภรณ์ ครูฝึกและผู้บรรยาย จากวิทยาลัยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เป็นผู้ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการช่วยเหลือกู้ชีพทางน้ำ ณ อาคารบรรยายสรุป ฝูงบิน ๕๐๑ กองบิน ๕ อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๕

ผู้รับผิดชอบ น.ต.พิระพงษ์  คงนาวัง รอง.หน.ผกร.บก.บน.๕ โทร.๖๐๒๑๕
ภาพและข่าว พ.อ.อ.ธนวัฒน์ สระวาสี จนท.กภ.ผกร.บก.บน.๕ โทร.๖๐๕๖๑

 

24 05 65 1 1 resize   24 05 65 1 2 resize

24 05 65 1 3 resize   24 05 65 1 5 resize

24 05 65 1 7 resize   24 05 65 1 8 resize

24 05 65 1 9 resize   24 05 65 1 10 resize

24 05 65 1 12 resize   24 05 65 1 13 resize