พิมพ์
ฮิต: 610
 
กองบิน ๕ จัดพิธีส่งหน่วยบินปฏิบัติภารกิจฝนหลวง กองทัพอากาศ
 
 

นาวาอากาศเอก พรประเสริฐ ผ่านภพ ผู้บังคับการกองบิน ๕ เป็นประธานในพิธีส่งหน่วยบินปฏิบัติภารกิจฝนหลวง กองทัพอากาศ โดยสนับสนุนเครื่องบินโจมตีธุรการแบบที่ ๒ (บ.จธ.๒) จำนวน ๒ เครื่อง พร้อมเจ้าหน้าที่และวัสดุอุปกรณ์ ในการปฏิบัติการฝนหลวง ณ ฐานปฏิบัติการฝนหลวง กองบิน ๑ จังหวัดนครราชสีมา โดยมี รองผู้บังคับการกองบิน ๕ เสนาธิการกองบิน ๕ หัวหน้าหน่วยขึ้นตรง ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการกองบิน ๕ เข้าร่วมพิธี ณ โรงจอดอากาศยาน ฝูงบิน ๕๐๑ กองบิน ๕ อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๕

ผู้รับผิดชอบ น.ต.พิระพงษ์  คงนาวัง รอง.หน.ผกร.บก.บน.๕ โทร.๖๐๒๑๕
ภาพและข่าว พ.อ.อ.ธนวัฒน์ สระวาสี จนท.กภ.ผกร.บก.บน.๕ โทร.๖๐๕๖๑

 

26 05 65 1 1 resize   26 05 65 1 2 resize

26 05 65 1 3 resize   26 05 65 1 4 resize

26 05 65 1 5 resize   26 05 65 1 6 resize

26 05 65 1 8 resize   26 05 65 1 7 resize

26 05 65 1 9 resize   26 05 65 1 10 resize

26 05 65 1 11 resize   26 05 65 1 12 resize