กองบิน ๕ จัดพิธีแนะนำตัวผู้บังคับบัญชา ให้แก่ทหารกองประจำการ รุ่นปี ๒๕๖๕ ผลัดที่ ๑
 
 

นาวาอากาศเอก พรประเสริฐ ผ่านภพ ผู้บังคับการกองบิน ๕ พร้อมด้วย นาวาอากาศเอก สุวิทย์ สงขาว รองผู้บังคับการกองบิน ๕ นาวาอากาศเอก เกียรติศักดิ์ สมศรี รองผู้บังคับการกองบิน ๕ นาวาอากาศเอก สามารถ ว่องทรงเจริญ เสนาธิการกองบิน ๕ และหัวหน้าหน่วยขึ้นตรงกองบิน ๕ เข้าร่วมพิธีแนะนำตัวผู้บังคับบัญชา ระดับกองบิน ๕ ให้แก่ทหารกองประจำการ รุ่นปี ๒๕๖๕ ผลัดที่ ๑ ณ สโมสรทหารอากาศ กองบิน ๕ อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เมื่อ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๕

 

ผู้รับผิดชอบ น.ต.พิระพงษ์ คงนาวัง รอง หน.ผกร.บก.บน.๕ โทร.๖๐๒๑๕
ภาพและข่าว จ.อ.หญิง ปาริฉัตร พรหมเศรษฐ์ จนท.กภ.ผกร.บก.บน.๕โทร.๖๐๕๖๑

 

26 05 65 2 1 resize   26 05 65 2 2 resize

26 05 65 2 3 resize   26 05 65 2 4 resize

 26 05 65 2 5 resize   26 05 65 2 6 resize

26 05 65 2 7 resize   26 05 65 2 8 resize

26 05 65 2 9 resize   26 05 65 2 10 resize

26 05 65 2 11 resize   26 05 65 2 12 resize

26 05 65 2 13 resize   26 05 65 2 14 resize

26 05 65 2 15 resize   26 05 65 2 16 resize