กองบิน ๕ พิธีปิดการฝึกอบรมวิชาชีพด้านวิชาช่างอุตสาหกรรม
 
 

นาวาอากาศเอก พรประเสริฐ ผ่านภพ ผู้บังคับการกองบิน ๕ มอบหมายให้ นาวาอากาศเอก สุวิทย์ สงขาว รองผู้บังคับการกองบิน ๕ เป็นประธานในพิธีปิดการฝึกอบรมวิชาชีพด้านวิชาช่างอุตสาหกรรม หลักสูตรช่างเครื่องทำความเย็นและเครื่องปรับอากาศ และหลักสูตรช่างเชื่อมโลหะ ให้กับข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ กองบิน ๕ จำนวน ๓๐ นาย โดยสำนักงานทหารพัฒนา หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย เปิดฝึกอบรมระหว่างวันที่ ๑๗-๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕ พร้อมมอบประกาศนียบัตร และให้โอวาทเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติแก่ผู้สำเร็จการฝึกอบรม ณ ค่ายพักแรม กองบิน ๕ อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕

 

ผู้รับผิดชอบ น.ต.พิระพงษ์ คงนาวัง รอง หน.ผกร.บก.บน.๕ โทร.๖๐๒๑๕
ภาพและข่าว จ.อ.หญิง ปาริฉัตร พรหมเศรษฐ์ จนท.กภ.ผกร.บก.บน.๕โทร.๖๐๕๖๑

 

27 05 65 1 1 resize   27 05 65 1 2 resize

27 05 65 1 3 resize   27 05 65 1 4 resize

27 05 65 1 6 resize   27 05 65 1 5 resize

27 05 65 1 7 resize   27 05 65 1 8 resize

27 05 65 1 9 resize   27 05 65 1 10 resize