กองบิน ๕ ให้การต้อนรับผู้อำนวยการทดสอบการใช้กำลังกองทัพอากาศ และคณะฯ
 
 

นาวาอากาศเอก พรประเสริฐ ผ่านภพ ผู้บังคับการกองบิน ๕ ให้การต้อนรับ พลอากาศโท ตากเพชร พินพันธุ์ รองผู้บัญชาการกรมควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ ผู้อำนวยการทดสอบการใช้กำลังกองทัพอากาศ และคณะฯ ตรวจเยี่ยมความพร้อมปฏิบัติการหน่วย ในการใช้กำลังกองทัพอากาศ ประจำปี ๖๕ ด้านไซเบอร์ พร้อมรับฟังการบรรยายสรุป ติดตามการซ่อมบำรุง บ.จธ.๒ ณ ห้องบรรยายสรุป ฝูง.๕๐๑ กองบิน ๕ เมื่อ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๕

ผู้รับผิดชอบ น.ต.พิระพงษ์  คงนาวัง รอง หน.ผกร.บก.บน.๕ โทร.๖๐๒๑๕
ภาพและข่าว จนท.กภ.ผกร.บก.บน.๕โทร.๖๐๕๖๑

 

06 06 65 1 1 resize

06 06 65 1 2 resize   06 06 65 1 3 resize

06 06 65 1 4 resize   06 06 65 1 5 resize

06 06 65 1 6 resize   06 06 65 1 7 resize

06 06 65 1 8 resize   06 06 65 1 9 resize

 06 06 65 1 10 resize   06 06 65 1 11 resize

06 06 65 1 12 resize   06 06 65 1 13 resize