กองบิน ๕ จัดกิจกรรม "รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน" สืบสานสู่ ๑๐๐ ล้านต้น
 
 

นาวาอากาศเอก พรประเสริฐ ผ่านภพ ผู้บังคับการกองบิน ๕ พร้อมด้วยคุณอุษา ผ่านภพ ประธานชมรมแม่บ้านทหารอากาศกองบิน ๕ หัวหน้าหน่วยขึ้นตรงกองบิน ๕ ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการกองบิน ๕ ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ "รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน" สืบสานสู่ ๑๐๐ ล้านต้น โดยดำเนินการปลูกต้น เหลืองปรีดียาธร จำนวน ๒๐๐ ต้น เพื่อเป็นการสร้างพื้นที่สีเขียวและปรับภูมิทัศน์ ณ กองบิน ๕ อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เมื่อ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๕

 

ผู้รับผิดชอบ น.ต.พิระพงษ์ คงนาวัง รอง หน.ผกร.บก.บน.๕ โทร.๖๐๒๑๕
ภาพและข่าว จ.อ.หญิง ปาริฉัตร พรหมเศรษฐ์ จนท.กภ.ผกร.บก.บน.๕โทร.๖๐๕๖๑

 

08 06 65 2 2 resize   08 06 65 2 3 resize

08 06 65 2 4 resize   08 06 65 2 5 resize

08 06 65 2 6 resize   08 06 65 2 6 resize

08 06 65 2 9 resize   08 06 65 2 10 resize

08 06 65 2 11 resize   08 06 65 2 12 resize