กองบิน ๕ ประกอบพิธีเนื่องในวันที่ระลึกคล้ายวันทิวงคต
จอมพล สมเด็จพระบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนารถ กรมหลวงพิศนุโลกประชานารถ
พระบิดาแห่งกองทัพอากาศ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๕
 
 

นาวาอากาศเอก พรประเสริฐ ผ่านภพ ผู้บังคับการกองบิน ๕ พร้อมด้วยคุณอุษา ผ่านภพ ประธานชมรมแม่บ้านทหารอากาศกองบิน ๕ เป็นประธานการประกอบพิธีเนื่องในวันที่ระลึกคล้ายวันทิวงคต จอมพล สมเด็จพระบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนารถ กรมหลวงพิศนุโลกประชานารถ พระบิดาแห่งกองทัพอากาศ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๕

โดยมี รองผู้บังคับการกองบิน ๕ เสนาธิการ กองบิน ๕ หัวหน้าหน่วยขึ้นตรง กองบิน ๕ สมาชิกชมรมแม่บ้านทหารอากาศ กองบิน ๕ ข้าราชการ ลูกจ้างและพนักงานราชการ กองบิน ๕ เข้าร่วมในพิธี ฯ ณ พระอนุสาวรีย์พระบิดาแห่งกองทัพอากาศ กองบิน ๕ อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เมื่อ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๕

พิธีดังกล่าวกำหนดจัดขึ้นเพื่อเป็นการเทิดทูน เผยแพร่พระเกียรติคุณ และแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีต่อ จอมพล สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนารถ กรมหลวงพิศณุโลกประชานารถ พระบิดาแห่งกองทัพอากาศ ที่ทรงเป็นผู้ริเริ่ม วางรากฐานกิจการการบินของไทย ด้วยพระวิสัยทัศน์ด้านการบินอันกว้างไกล กอรปกับพระปรีชาสามารถด้านการวางรากฐานการบินของพระองค์ ทำให้กิจการการบินของประเทศไทยและของกองทัพอากาศ มีการพัฒนาก้าวหน้าเป็นที่ประจักษ์มาจนถึงปัจจุบัน

 

ผู้รับผิดชอบ น.ต.พิระพงษ์ คงนาวัง รอง หน.ผกร.บก.บน.๕ โทร.๖๐๒๑๕

 

13 06 65 1 1 resize   13 06 65 1 2 resize

13 06 65 1 3 resize   13 06 65 1 4 resize

13 06 65 1 5 resize   13 06 65 1 6 resize

13 06 65 1 7 resize   13 06 65 1 8 resize

13 06 65 1 9 resize   13 06 65 1 10 resize

13 06 65 1 11 resize   13 06 65 1 12 resize

13 06 65 1 13 resize   13 06 65 1 14 resize

13 06 65 1 15 resize   13 06 65 1 16 resize