กองบิน ๕ ให้การต้อนรับคณะอนุกรรมการประเมินผลการดำเนินงานกิจการสวัสดิการ กองทัพอากาศ
 
 

นาวาอากาศเอก พรประเสริฐ ผ่านภพ ผู้บังคับการกองบิน ๕ ให้การต้อนรับ พลอากาศเอกณรงค์ อินทชาติ ที่ปรึกษาพิเศษ กองทัพอากาศ ประธาน คณะอนุกรรมการประเมินผลการดำเนินงานกิจการสวัสดิการ กองทัพอากาศและคณะฯ เนื่องในโอกาสตรวจติดตามผลการดำเนินงาน ของอาคารที่พักสวัสดิการ กองทัพอากาศ อ่าวมะนาว เพื่อให้คำแนะนำ และแนวทางในการพัฒนา อาคารที่พักสวัสดิการ กองทัพอากาศ อ่าวมะนาว ให้ตอบสนองนโยบายผู้บัญชาการทหารอากาศ ในการพัฒนาระบบสวัสดิการที่มีคุณภาพ (Supreme Morale) ณ อาคารที่พักสวัสดิการ อ่าวมะนาว กองบิน ๕ อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เมื่อ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๕

 

ผู้รับผิดชอบ น.ต.พิระพงษ์  คงนาวัง รอง.หน.ผกร.บก.บน.๕ โทร.๖๐๒๑๕
ภาพและข่าว จ.อ.ชัชวาลย์ ปะระมะ จนท.กรป.ผกร.บก.บน.๕ โทร.๖๐๒๑๕

 

17 06 65 2 1 resize   17 06 65 2 2 resize

17 06 65 2 4 resize   17 06 65 2 5 resize