กองบิน ๕ จัดพิธีขอขมาลาอุปสมบทแก่ข้าราชการ
 
 

นาวาอากาศเอก พรประเสริฐ ผ่านภพ ผู้บังคับการกองบิน ๕ เป็นประธานในพิธีรับการขอขมาลาอุปสมบทแก่ข้าราชการกองบิน ๕ จำนวน ๖ คน ที่มีจิตศรัทธาขอกราบลาอุปสมบทในบวรพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๖๕ พร้อมทั้งกล่าวให้โอวาท มอบหนังสือสวดมนต์และปัจจัยร่วมทำบุญ ณ อาคารกองบังคับการ กองบิน ๕ อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เมื่อ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๕

 

ผู้รับผิดชอบ น.ต.พิระพงษ์ คงนาวัง รอง หน.ผกร.บก.บน.๕ โทร.๖๐๒๑๕
ภาพและข่าว จ.อ.หญิง ปาริฉัตร พรหมเศรษฐ์ จนท.กภ.ผกร.บก.บน.๕โทร.๖๐๕๖๑

 

16 06 65 3 1 resize   16 06 65 3 2 resize

16 06 65 3 4 resize   16 06 65 3 5 resize

16 06 65 3 6 resize   16 06 65 3 7 resize

16 06 65 3 8 resize   16 06 65 3 9 resize

16 06 65 3 10 resize   16 06 65 3 11 resize

16 06 65 3 12 resize   16 06 65 3 13 resize

16 06 65 3 14 resize   16 06 65 3 15 resize

16 06 65 3 16 resize   16 06 65 3 17 resize