พิมพ์
ฮิต: 495
 
กองบิน ๕ ให้การต้อนรับคณะตรวจเยี่ยมด้านยุทธการสุนัขทหาร และเจ้าหน้าที่ค้นหาช่วยชีวิต ประจำปี ๒๕๖๕
 
 

นาวาอากาศเอก พรประเสริฐ ผ่านภพ ผู้บังคับการกองบิน ๕ มอบหมายให้ นาวาอากาศโท ดิเรก  ศิริมุสิกะ ผู้บังคับกองพันทหารอากาศโยธิน กองบิน ๕ ให้การต้อนรับ นาวาอากาศเอก ไพศาล บุษบรรณ รองผู้บังคับการ กรมปฏิบัติการพิเศษ หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน พร้อมคณะตรวจเยี่ยมด้านยุทธการกิจการสุนัขทหาร และเจ้าหน้าที่ค้นหาช่วยชีวิต ประจำปี ๒๕๖๕ ของกองบิน ๕ เพื่อรับทราบปัญหาและข้อขัดข้องต่างๆ ในการดำเนินงานด้านสุนัขทหาร ณ กองพันทหารอากาศโยธิน กองบิน ๕ เมื่อ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๕

ผู้รับผิดชอบ น.ต.พิระพงษ์  คงนาวัง รอง หน.ผกร.บก.บน.๕ โทร.๖-๐๒๑๕
ภาพและข่าว จ.อ.หญิง ปาริฉัตร พรหมเศรษฐ์ จนท.กภ.ผกร.บก.บน.๕โทร.๖๐๕๖๑

 

20 06 65 1 1 resize   20 06 65 1 2 resize

20 06 65 1 3 resize   20 06 65 1 4 resize

20 06 65 1 5 resize   20 06 65 1 6 resize

20 06 65 1 7 resize   20 06 65 1 8 resize

20 06 65 1 9 resize   20 06 65 1 10 resize

20 06 65 1 11 resize   20 06 65 1 12 resize