กองบิน ๕ ให้การต้อนรับ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ โครงการปรับปรุงขีดความสามารถเครื่องบินโจมตีธุรการแบบที่ ๒ (AU-23A)
 
 

นาวาอากาศเอก พรประเสริฐ ผ่านภพ ผู้บังคับการกองบิน ๕ มอบหมายให้ นาวาอากาศเอก สุวิทย์ สงขาว รองผู้บังคับการกองบิน ๕ ให้การต้อนรับ พลอากาศโท นพดล เพราเพริศภิรมย์ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ โครงการปรับปรุงขีดความสามารถเครื่องบินโจมตีธุรการแบบที่ ๒ (AU-23A) และคณะ ฯ เนื่องในโอกาสเข้ารับฟังการบรรยายสรุปความก้าวหน้า การดำเนินการปรับปรุงเครื่องบินโจมตีธุรการแบบที่ ๒ (AU-23A) และตรวจรับพัสดุ ณ กองบิน ๕ อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๕

ผู้รับผิดชอบ น.ต.พิระพงษ์ คงนาวังรอง หน.ผกร.บก.บน.๕ โทร.๖๐๒๑๕
ภาพ/ข่าว ร.ท.ฉัตรชัย สวัสดิ์พานิช นกภ.ผกร.บก.บน.๕ โทร ๖๐๕๖๑

 

21 06 65 1 5 resize   21 06 65 1 3 resize

21 06 65 1 4 resize   21 06 65 1 1 resize

21 06 65 1 6 resize   21 06 65 1 8 resize

21 06 65 1 2 resize   21 06 65 1 7 resize