กองบิน ๕ จัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้านประวัติศาสตร์ และอากาศยาน
 
 

นาวาอากาศเอกพรประเสริฐ ผ่านภพ ผู้บังคับการกองบิน ๕ มอบหมายให้ แผนกกิจการพลเรือน กองบังคับการ กองบิน ๕ ร่วมกับ โรงเรียนประจวบวิทยาลัย จัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้านประวัติศาสตร์ และอากาศยาน เพื่อให้นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ได้มีความรู้ประเด็นประวัติศาสตร์ร่วมกันของกองบิน ๕ และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ในเหตุการณ์ยกพลขึ้นบกของกองทัพแห่งจักรวรรดิญี่ปุ่น เมื่อครั้งสงครามมหาเอเชียบูรพา ๘ ธันวาคม ๒๔๘๔ ซึ่งกำลังพลกองบิน ๕ และประชาชนชาวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้ร่วมกันต่อสู้กับผู้รุกราน จนเกิดเป็นวีรกรรมอ่าวมะนาวขึ้น

พร้อมนี้ ได้นำนักเรียน เรียนรู้เกี่ยวกับอากาศยานที่ประจำการอยู่ ณ กองบิน ๕ ในด้านคุณลักษณะ และภารกิจที่สำคัญ โดยนักบินฝูงบิน ๕๐๑ กองบิน ๕ เป็นผู้บรรยายให้ความรู้ จัดกิจกรรม ฯ เมื่อวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ณ กองบิน ๕ อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ผู้รับผิดชอบ น.ต.พิระพงษ์  คงนาวัง รอง.หน.ผกร.บก.บน.๕ โทร.๖๐๒๑๕
ภาพและข่าว ร.ท.ฉัตรชัย สวัสดิ์พานิช นายทหารการภาพ ผกร.บก.บน.๕ โทร.๖๐๕๖๑

 

17 06 65 1 1 resize   17 06 65 1 2 resize

17 06 65 1 3 resize   17 06 65 1 4 resize

17 06 65 1 5 resize   17 06 65 1 7 resize

17 06 65 1 8 resize   17 06 65 1 9 resize

17 06 65 1 10 resize   17 06 65 1 11 resize

17 06 65 1 12 resize   17 06 65 1 13 resize

04 07 65 1 13 resize   04 07 65 1 14 resize

07 07 65 1 15 resize   07 07 65 1 16 resize