กองบิน ๕ กระทำพิธีต้อนรับทหารใหม่ รุ่นปี ๒๕๖๕ ผลัดที่ ๑
 
 

นาวาอากาศเอก พรประเสริฐ ผ่านภพ ผู้บังคับการกองบิน ๕ เป็นประธานในพิธีต้อนรับทหารใหม่ และประดับเครื่องหมายสังกัด ทหารกองประจำการ รุ่นปี ๒๕๖๕ ผลัดที่ ๑ เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจ และเสริมสร้างความภาคภูมิใจ ให้แก่ ทหารกองประจำการ รุ่นปี ๒๕๖๕ ผลัดที่ ๑ โอกาสนี้ มีผู้บังคับบัญชากองบิน ๕ และ หัวหน้าหน่วยขึ้นตรง กองบิน ๕ ร่วมเป็นเกียรติในพิธี ฯ ณ ลานจอดอากาศยาน แผนกช่างอากาศ กองบิน ๕ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕

ผู้รับผิดชอบ น.ต.พิระพงษ์  คงนาวัง รอง.หน.ผกร.บก.บน.๕ โทร.๖๐๒๑๕
ภาพและข่าว ร.ท.ฉัตรชัย สวัสดิ์พานิช นายทหารการภาพ ผกร.บก.บน.๕ โทร.๖๐๕๖๑

 

17 06 65 1 1 resize   17 06 65 1 2 resize

17 06 65 1 3 resize   17 06 65 1 4 resize

17 06 65 1 5 resize   17 06 65 1 7 resize

17 06 65 1 8 resize   17 06 65 1 9 resize

17 06 65 1 10 resize   17 06 65 1 11 resize

17 06 65 1 12 resize   17 06 65 1 13 resize